Wat te doen bij een ongeval?

 

Onderstaande tekst is een beknopte samenvatting van het bondsreglement betreffende voetbalongevallen. De volledige tekst kan je terugvinden op de extranet website van de KBVB, titel 21: de verzekeringen.

Welke stappen moet je volgen wanneer je gekwetst raakt tijdens de training of een wedstrijd:

1. je print het formulier ‘aangifte van ongeval’. Dit wordt ingevuld door de geneesheer en binnen de 5 dagen bezorgd aan Peter Storms //peter_storms@telenet.be.

2. KFC Werchter stuurt de ‘aangifte van ongeval’ op en ontvangt een ontvangstbewijs dat aan de gekwetste wordt toegestuurd.

3. bij volledig herstel vult een geneesheer dit ontvangstbewijs in en moet de betrokkene dit document samen met alle bewijsmateriaal (enkel een overzicht van de mutualiteit telt) bezorgen aan Peter Storms.

4. de uitbetaling gebeurt achteraf door de penningmeester.

Wij willen er de aandacht op vestigen dat de verantwoordelijkheid van de club (verzekering) eindigt een half uur na de laatst deelgenomen match of training.

Opgelet!

· terugbetaling kinesitherapie: enkel mits voorschrift van de geneesheer reeds op ‘aangifte van ongeval’ of via apart voorschrift, en enkel mits goedkeuring door de KBVB. Op de onkostennota van de kinesist moet de datum van elk der behandelingen vermeld worden (dus niet enkel begin en einddatum). Voor elke nieuwe of aanvullende reeks kineoefeningen moet een nieuw doktersattest onmiddellijk aan Peter Storms bezorgd worden, teneinde ook hiervoor een toelating van de KBVB te bekomen.

· terugbetaling gebeurt in 1 keer, na verklaring van genezing en dus afsluiten van het dossier.

· wiens dossier niet afgesloten is, is niet speelgerechtigd.

· een ongevaldossier vervalt automatisch 2 jaar na de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier.

BELANGRIJK De afhandeling van het volledige dossier moet door de club gedaan worden. Dossiers indienen op eigen houtje leverde in het verleden de nodige problemen op.

 

Opmerking: In vele gevallen blijft er een, weliswaar beperkte, eigen bijdrage die niet door mutualiteit noch door de verzekering van de voetbalbond terugbetaald wordt.

 Ongevallenformulier