Beleid - Strategie en Visie

 

Doelstellingen Jeugdopleiding

Algemene doelstellingen jeugd (lange termijn)

 • Jaarlijks 1 tot 2 spelers afleveren voor het eerste elftal
 • Alle spelers een goede opleiding garanderen
 • Jeugd plezier laten houden in het voetbal

 

Algemene doelstellingen (kort termijn)

 • Discipline verbeteren
 • Uniformiteit (kledij wedstrijden en trainingen) in prestatieafdeling
 • Voetbalvisie en trainingsmethodiek perfectioneren en trachten uit te voeren 
 • Voetbalvreugde blijven bewaren
 • Communicatie en verstandhouding tussen trainers onderling verbeteren
 • Banden met de regioclubs aanhalen en alzo het draagvlak van KFC Werchter uitbreiden

 

Regionale Opleiding

 • De spelers genieten een hoogstaande opleiding waarin het voetbaltechnische centraal staat met duidelijke accenten naar START - BASIS - EIND opleiding. Deze opleiding is gebaseerd op het KFC. Werchter-opleidingsplan met eindtermen voor elk opleidingsjaar om zo de vooruitgang van de spelers te blijven garanderen en doorstroming naar het éérste elftal mogelijk te maken.

 • Regionale spelers worden omringd door geschoolde en ervaren ploegtrainers en een technisch coördinator;

 • Kwaliteit en progressie worden bekomen door ons opleidingsplan en onze omkadering continue bij te sturen via maandelijkse procesevaluaties en tweejaarlijkse productevaluaties;

 • Via een jaarlijkse infoavond de ouders inlichten over de positieve of negatieve invloed die ze kunnen hebben op het sportgedrag van hun zoon of dochter;

 • De doelstelling van de regionale opleiding is tijdens de opleiding een doorstroming naar het éérste elftal. Na de regionale opleiding is er de mogelijkheid om door te stromen naar de:

  • Trainersstaf of medewerkers

  • Afgevaardigde

 • Hierdoor vormt ook de regionale jeugdopleiding een sportieve meerwaarde voor KFC. Werchter.

 • De jeugdopleiding neemt dan ook een centrale plaats in binnen KFC. Werchter

 

Het bestuur / jeugdcoördinator/ TVJO