LIDGELD / NUTTIGE INFO SEIZOEN ’22-‘23

Het lidgeld is verschuldigd voor elke speler/speelster die aangesloten wordt.

 

Voor het eerste kind van een gezin vraagt de club 190 euro, voor het tweede 170 euro en voor het derde 150 euro, te betalen uiterlijk 15 juli 2022.

Na 15 juli 2022 betaal je voor het eerste kind 215 euro, voor het tweede 195 euro en voor het derde 175 euro.

Leden die zich hebben uitgeschreven en opnieuw aansluiten, betalen 215 euro. Dat bedrag omvat de meerkosten van de uitschrijving en heraansluiting die wij aan de voetbalbond dienen te betalen. Ook nieuwe leden betalen 215 euro (inclusief aansluitingskosten).

Het lidgeld dient betaald te worden via een overschrijving op rekeningnr. BE97 7344 0518 2749 op naam van KFC Werchter met een duidelijke vermelding van de naam van de speler/speelster en de ploeg waarin hij of zij speelt.

Leden voor wie het lidgeld niet betaald werd, zijn verzekeringstechnisch niet in orde om deel te nemen aan trainingen of (oefen)wedstrijden.

 

In het lidgeld is begrepen:

  • Lidmaatschap van de voetbalbond, Voetbal Vlaanderen (incl. verzekering ongevallen).
  • Trainingspak (elke 3 seizoenen) en voetbaltas (na aansluiting).
  • Drankbon bij ELKE wedstrijd (thuis en uit).
  • Bon voor hotdog (thuiswedstrijd) / koffiekoek (uitwedstrijd).
  • Alle kosten verbonden aan trainingen en wedstrijden (verplaatsingskosten niet inbegrepen) zoals gebruik van de accommodatie (terreinen, kleedkamers, verwarming, verlichting), voetbalmateriaal (ballen, hesjes, kegels, …), trainersvergoedingen, …
  • Het lidgeld is inclusief BTW.

 

Van elk ingeschreven lid wordt het engagement verwacht om zoveel mogelijk aanwezig te zijn op trainingen en wedstrijddagen.

Gedeeltelijke terugbetaling lidgeld via de mutualiteit

 

Via uw mutualiteit kunt u een korting krijgen op het betaalde lidgeld.

Het bedrag van de tegemoetkoming hangt af van uw mutualiteit (CM = max. 15,00 €, FSMB = 45,00 €, Liberale Mutualiteit = 35,00 €).

Hiervoor dient u bij uw mutualiteit het document te halen (of te downloaden) en dit ingevuld aan een bestuurslid (bij voorkeur Peter Storms) te bezorgen.

Hij vult de resterende gegevens in en bezorgt dit aan u terug.

Aanvraag Terugbetaling CM
Aanvraag Terubetaling FSMB
Aanvraag Terugbetaling LM